• Lorem ipsum

Kinderen die de ruimte krijgen om zelf te ontdekken en op hun eigen kompas mogen navigeren, leren op zichzelf te vertrouwen.

Zij zijn daardoor in staat om de wereld met respect en verantwoordelijkheid tegemoet te treden.

OpzijnPlek wil jou inspireren kinderen te laten opgroeien met oog voor hun eigenheid en wijsheid.
 Kinderen willen vooral 'zelluf doen' en vooral hun wereld zelf ontdekken en beleven!

Duurzaam opgroeien
Opvoeden is meegroeien met een kind in plaats van sleutelen aan een kind. Het is voorbeeld zijn en ruimte geven voor ontdekkingen. Het is luisteren naar ons gevoel en naar de signaaltjes die kinderen ons geven, omdat ze zo graag met ons samen willen groeien!

Ons aanbod
Vanuit onze visie 'duurzaam opgroeien', biedt OpzijnPlek materialen en verhalen die bijdragen aan een waarde(n)volle ontwikkeling van kinderen. Materialen die niet snel vervelen en die bijdragen aan een meer bewustere wereld waarin iedereen zijn talent kan ontwikkelen en zijn Plek zal vinden.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk producten in de webwinkel op te nemen die

  • plezier en enthousiasme opleveren
  • buitenspelen bemoedigen
  • inspireren tot natuur ontdekken en beleven.
  • samenwerking en delen aanmoedigen
  • creativiteit prikkelen
  • talentontwikkeling stimuleren,
  • duurzaam handelen en denken in gang zetten,
  • ondersteunen in leren en sociaal-emotionele groei,

We juichen buitenspelen enorm toe, omdat we merken dat kinderen heel veel opbrengst halen uit buiten ontdekken en de natuur beleven. Kinderen leren daarmee hun zintuigen in te zetten, waardoor ze hun talenten en vooral dat wat ze leuk vinden, makkelijker ontdekken. Zo vinden zij hun weg in het leven naar hun Plek.

Sociaal emotionele ontwikkeling
De boeken en spelmaterialen in onze webwinkel bieden kinderen en hun mede-opgroeiers een steuntje in de rug in het spelenderwijs lerend opgroeien.

Advies
Wij adviseren om vooral materiaal aan te schaffen waar de interesse van je kind écht naar uitgaat. Stimuleer kinderen vooral te spelen met de ruimte en de natuurlijke materialen om hen heen. Hoe je dat kunt doen lees je in heel veel van onze blogs.

Verbinden
Met onze visie voelen wij ons verbonden met een aantal stromingen in opvoeding en onderwijs. Wij sluiten aan bij de Reggio Emilia benadering, Emmi Pikler filosofie, Montessori, Rudolf Steiner, de meervoudige intelligenties van Howard Gardner, en zoals we zelf zeggen duurzaam opgroeien! Veel ouders, leerkrachten en therapeuten vinden de weg naar OpzijnPlek omdat ze op zoek zijn naar betekenisvol spelen en leven!

Laat het kind niet degene zijn waaraan we sleutelen, maar laat het ons eigen hart en vertrouwen zijn waarvan we de sleutel zoeken.
©
Sacha GrootenboerOpzijnPlek is een speelgoed webwinkel in Oegstgeest.